Af ve magfiret için

Af mağfiret ve âfiyet için çok duâ etmelidir Bunların hepsini ihtivâ eden çok kıymetli duâ “Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr”dır

Şu dayı da Cuma günleri ve hergün çok okumalıdır
(Allahümmagfir lî ve li âbâî ve ümmehâtî ve liebnâî ve benâtî ve li ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn)

Allahü teâlânın magfiretine sığınarak ”Allahümme magfiretüke evsa’u min zünûbî ve rahmetüke ercâ indî min amelî” duâsını da okumalıdır (Yâ Rabbî!Magfiretin benim günâhlarımdan daha geniştir Rahmetin bence amelimden daha ümmîd vericidir) demektir

Her erkek, her zaman şu magfiret duâsını okumalıdır Allahümmagfir lî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn Kadın okursa zevcetî yerine zevcî ve ebeveyhâ yerine ebeveyhî demelidir

Af magfiret için şu duâ da okunmalıdır:
“Yâ Allah! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm! Yâ Afüvvü yâ Kerîm! Fa’fü annâ vagfirlenâ verhamnâ vensurnâ alel-kavmil kâfirîn!”

Not:Sitemizde bulunan bu ve buna benzer bilgilerin birçoğu alıntıdır. kullanıcıları tarafından geliştirilen bir site olduğu için yazılardan sorumlu değildir.Bu Haberin Yasalara Aykırı Ve Telif Hakkı Olduğuna Dair Gerekçenizi iletim sayfamızdan belirtin lütfen

Bu haber 10 Nisan 2016 tarihinde tarafından Dini Bilgiler kategorisi altına yazılmış.
Etiketler:

Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın