Sohbet Girişi


FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

CHP, Paralel’in Meclis’teki sözcüsü | Yoncam.Net


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’yi eleştirerek “CHP Paralel yapının Parlamentodaki sözcüsü gibi oldu” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında HDP tarafından verilen Gensoru önergesinin gündeme alınması reddedildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gensoru önergesin gündeme alınması görüşmelerinde yaptığı konuşmada, CHP’ye sert eleştirilerde bulundu.
Yargı bağımsızlığı, hukuk devletinin ayrılmaz bir vasfıdır diyen Bozdağ, “Bu tartışmasız bir konudur. Yargı yetkisi, Türk milleti adına, bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hâkimler görevlerinde bağımsızdır. Görevlerini Anayasa, kanun ve hukuka bağlı vicdani kanaatleriyle yaparlar. Bağlılıkları sadece Anayasa’ya, kanuna ve hukuka olmalıdır; onun dışındaki bütün bağlılıkları reddetmek yargı bağımsızlığının ayrılmaz bir vasfıdır.
Bir hâkim, savcı eğer vicdanıyla Anayasa, kanun ve hukuka bağlı hareket etmiyorsa, o zaman ideolojiye, başka başka şeylere, konjonktüre bağlı hareket edebilir ki böylesi biri bağımsız olamaz, böylesi bir vicdan adalete vesile olamaz. Onun için, biz önemli adımlar attık.” şeklinde konuştu.
Herkesin konuştuğu sırlar vardı; şimdi, burada söyleniyor. “Bazı hâkim ve savcıların Türk milleti adına yargı yetkisini Anayasa, yasa ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle kullanmak yerine, paralel devlet yapılanması adına hareket ettikleri dosyaların nasıl karara bağlanacağı Pensilvanya’ya veya Pensilvanya adına hareket edenlere soruldu.” vesaire iddiaları ayyuka çıkmıştı.
Bu iddiaları en çok dile getirenler kimler biliyor musunuz? Şimdi, bakıyorum, bu iddialarla ilgili neler söylenmiş, neler. Bakın, Sayın Kılıçdaroğlu: “Bu davalara bakan savcılara ‘savcı’ ve ‘yargıç’ dediğim için gerçekten üzgünüm. Onurlu, güvenilir, vicdan sahibi yargıç ve savcılardan özür diliyorum. Buradan bütün milletime sesleniyorum: Ne kadar süre geçerse geçsin bu davaları sürdüren, adaleti katleden bu savcı, yargıçlardan eninde sonunda hesabını soracağım. Siz yargıyı, adaleti katlettiniz, kendinize ‘yargıç’ ve ‘savcı’ dediniz, siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz.” Bunları kim söylüyor? Kılıçdaroğlu söylüyor, yalan falan değil, burada belgeleri. Daha başka onlarca, onlarca…
Bakın, paralel devlet yapılanmasıyla irtibatlı bazı konularla alakalı Meclis araştırma komisyonu kurulsun diye 9/3/2005’te CHP’nin verdiği araştırma önergesi, Sayın Kılıçdaroğlu’nun imzası var.
CHP PARALEL YAPININ PARLAMENTODAKİ SÖZCÜSÜ GİBİ
Bozdağ, “Yine, daha sonraki dönemde Sayın Kılıçdaroğlu bazı yargıçlara ve savcılara sahip çıkan bir yaklaşım söylüyor. Öte yandan, bakıyorum ben şimdi, Sayın Demirtaş: “Bugün hangi vali, hangi rektör, hangi kaymakam cemaatin gelenekçi gizli çekirdek komitesine danışmadan ciddi karar alabilir? Merak ediyorum ve soruyorum, kendinde bu gücü gören kaç tane vali var? Özel yetkili mahkemelerin birçok savcı ve emniyet müdürleri bu cemaatin kentlerdeki yarı gizli yapılanmalarına danışmadan karar alabiliyorlar mı?” Bir sürü laf var. Şimdi, bunları niçin söylüyorum? İtham etmek için söylemiyorum. Benim geçmişte söylediğim, bazı lafları alıp bugün buraya taşımak son derece yanlış, sizi kurtarmaz. Ben şunu hep ifade ettim, ifade ettim… Doğru yaptıklarını gördüğüm zaman onları söyledim. Yanlışı yaptıklarını fark ettikten sonra lehlerine benim konuştuğum tek bir kelime, tek bir cümle yoktur ama bakın, şimdi burada bunları söyleyenler bir yandan HDP’si, bir yandan CHP’si paralel yapının âdeta Parlamentodaki sözcüsü gibi. Bu gensoruyu onlar mı verdi, siz mi verdiniz merak ediyorum.” dedi.Bir cevap bırakın.