Sohbet Girişi


ESKİ SÜRÜM İLE BAĞLAN

ERBAŞ VE ERLERE VERİLEN ASKERİ EĞİTİM DIŞINDAKİ EĞİTİM KONULARI | Yoncam.Net


ERBAŞ VE ERLERE VERİLEN ASKERİ EĞİTİM DIŞINDAKİ EĞİTİM KONULARI

31 Mart 2016, Perşembe

Haber:

Erbaş ve erlere verilen askerî eğitim dışındaki eğitim konuları hakkında.

Açıklama:

Erbaş ve erlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak maksadıyla, silahaltına alındıkları günden terhis oldukları güne kadar geçen süreçte, hayatları boyunca gerekli olacağı değerlendirilen konularda eğitim verilmektedir. Bu eğitimler aşağıda sunulmuştur:
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi:
03 Temmuz 2013 tarihli “Millî Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İş Birliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” kapsamında, K.K.K.lığı (EDOK K.lığı) koordinatörlüğünde, silâhaltındaki erbaş/erlere;
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele,
Yetişkin eğitimi ve iletişim,
Çocuğa yönelik şiddet,
İç hukukta ve uluslararası hukukta kadın hakları ve kadına yönelik şiddet ana başlıkları altında altı saatlik eğitim verilmektedir.
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitimi:
Üreme sağlığı projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri içerisine kan bağışı konusunda duyarlılığın artırılması maksadıyla bir saatlik “Kan Bağışçısı Eğitimi” ilave edilmiştir. Bu eğitimde erbaş ve erlere;
Aile planlaması yöntemleri,
Akraba evliliği,
Zührevi hastalıklar ve bulaşma yolları gibi konularda eğitim verilmektedir.
Mehmetçik İçin Vatandaşlık Eğitimi:
Bu eğitim; erbaş ve erlere; vatandaşlık duygusu, sorumluluk bilinci ve etik değerlere saygılı olma vb. farklı konulardaki düşüncelerini geliştirmek maksadıyla verilmektedir. Mehmetçik İçin Vatandaşlık Eğitimi konularını görmek için tıklayınız.
Mesleki Yetenek Kazandırma Eğitimi:
Sivil hayatta yapabileceği bir mesleği olmayan erbaş ve erlere meslek kazandırmak maksadıyla, Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri tarafından kışlalarda icra edilmektedir. 08 Ekim 2001 tarihli “Genelkurmay Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İşbirliğinde Silah Altında Bulunan Erbaş ve Erlere Yönelik Modern Tarım ve Hayvancılık Kursları Düzenlenmesine Dair Esasları Belirleyen Protokol” kapsamında arıcılık, bağcılık, su ürünleri, meyvecilik, sebze yetiştiriciliği, gübre ve gübreleme, kooperatifçililik, tarımsal mekanizasyon, zirai mücadele vb. konularda düzenlenen kurslarda başarılı olan erbaş ve erlere sertifika verilmekte, askerlik hizmet süresi içerisinde tamamlanamayan kursların terhisten sonra tamamlanabilmesi imkânı sağlanmaktadır.
Okuma ve Yazma Eğitimi:
Bu eğitim, 08 Şubat 2000 tarihli “Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı İşbirliğinde Silah Altında Bulunan Erlere Yönelik Okuma, Yazma ve Meslek Kursları Açılmasına Dair Protokol” kapsamında, birliğe katılan okuma-yazma bilmeyen veya yetersiz bilen erlere Millî Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri tarafından verilmektedir. İki kademe olarak planlanan eğitimin birinci kademesinde, erlere okur-yazar belgesi verilmektedir.
Askerlik Hizmetinde Temel Seviye Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kursları:
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak maksadıyla hayata geçirilen “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” kapsamında hazırlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)” kapsamında askerlik görevini icra eden bireylere Bilgi ve İletişim Teknolojisi yetkinliklerini kazandırmak maksadıyla “Askerlik Hizmetinde Temel Seviye Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kursları” konulu (8 nolu) eylem Gnkur.Bşk.lığı sorumluluğuna verilmiştir. Söz konusu proje ile erbaş ve erlere;
Temel seviye bilgisayar kullanımı,
İnternet okuryazarlığının öğretilmesi,
e-Devletin her bir unsurunun ayrı ayrı kullanım şekilleri ve günlük hayata getirdiği kolaylıkların tanıtılması hedeflenmiştir.

Kursların verilebilmesi maksadıyla, belirlenen kışla ve birliklerde 2007 yılı Aralık ayında 227 adet, 2009 yılında ise 131 adet olmak üzere toplam 358 adet (Toplam bilgisayar sayısı 6933 adet) Kamu İnternet Erişim Merkezi (KİEM) kurulmuştur. Bir KİEM dershanesinde; 20+1 veya 15+1 bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazıcı, ses sistemi, kütüphane ve oda mefruşatı bulunmaktadır.
KİEM’lerde, Millî Eğitim Bakanlığınca Halk Eğitim Merkezleri vasıtasıyla eğitici görevlendirilmektedir. Bunun mümkün olmadığı yerlerde Birlik Komutanlıklarınca uygun nitelikli personel tarafından eğitim verilmektedir.
KİEM’lerde üç ayrı eğitim programı hazırlanmıştır. 60, 30 ve 18 saat olarak hazırlanan programlar, erbaş ve erlerin bilgisayar bilgi seviyeleri dikkate alınarak uygulanmakta, eğitime katılan erbaş ve erlere Halk Eğitim Merkezleri tarafından sertifika düzenlenmektedir.
Emniyet ve Kaza Önleme Eğitimi:
Erbaş ve erlerde emniyetli olma bilinci oluşturmak ve bu suretle her türlü faaliyetin icrasında yaşanabilecek can kaybı ve malzeme hasarını önlemek maksadıyla, belirlenen gün ve saatlerde subay ve astsubaylar tarafından verilen bir eğitimdir.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Türkiye – AB Mali İş Birliği kapsamında 2007 yılında başlatılan “Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi Projesi” 2016 yılından itibaren TSK geneline millî imkanlarla verilmeye başlanmıştır. Meslek İçi Yurttaşlık Eğitimi kapsamında erbaş ve erlere, “Temel İnsan Hakları”, “Kadın Hakları”, “Çocuk Hakları”, “Yasal Güçlendirme”, “Genel Sağlık” , “Öğrenme ve Kişisel Gelişim”, “Güvenli Sosyal Yaşam” ve “Çevrenin Korunması” konularında uzaktan eğitim verilmektedir.
Sonuç olarak; erbaş erlerimize, silahaltında bulundukları süre içerisinde askerî eğitim dışında topluma faydalı olmalarına katkı sağlayacak farklı konularda da eğitim verilmektedir.Bir cevap bırakın.