Sohbet Girişi


FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İCRA ETTİĞİ VE PLANLADIĞI ÖNEMLİ FAALİYETLER | Yoncam.Net


JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İCRA ETTİĞİ VE PLANLADIĞI ÖNEMLİ FAALİYETLER

15 Mart 2016, Salı

Haber:

Jandarma Genel Komutanlığının İcra Ettiği ve Planladığı Önemli Faaliyetler.

Açıklama:

2019 yılı sonuna kadar yapılacak olan 35.000 uzman erbaş temini ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığının profesyonelleşme oranı % 70’e çıkarılarak Jandarma Genel Komutanlığının ülkeye ve vatandaşlara profesyonel düzeyde hizmet verebilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmış olacaktır.
2015 Yılı Yurt İçi / Yurt Dışı Mesleki Gelişim Planı çerçevesinde yurt dışı yüksek lisans eğitimine iki, yurt dışı doktora eğitimine dokuz personel; yurt içinde ise 15’i sivil üniversitelerde olmak üzere 40 yüksek lisans kontenjanı ve üçü sivil üniversitelerde olmak üzere beş personel doktora eğitimine gönderilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığınca, dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve bölgesel barışın yeniden tesisi maksadıyla, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO bünyesinde icra edilen Barışı Destekleme Harekâtı’na, Kosova’da 26, Bosna Hersek’te 60 ve Afganistan’da 189 olmak üzere toplam 275 personel ile katkı sağlanmaktadır.
2015 yılı Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Geçici Görev (YDGG) Planı kapsamında; Jandarma Genel Komutanlığınca planlı 171, plansız yedi olmak üzere toplam 48 ülkede 178 faaliyet icra edilmiş olup, söz konusu faaliyetlere toplam 641 personel görevlendirilmiştir.
2016 yılı için Dış İlişkiler ve YDGG Planı kapsamında 49 ülkede 227 faaliyet planlanmış olup, 852 personel görevlendirilmesi planlanmaktadır.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülmekte olan;
a. Devam eden projeler kapsamında;
(1) Türkiye’nin Adli Bilim Kapasitesinin Güçlendirilmesi,
(2) Tanık Koruma Alanında Adli Yetkililer ve Kolluk Kuvveti Teşkilatlarının Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması,
(3) Türkiye’nin Suç Analiz Etkinliğinin Artırılması ve Suç Önleme Stratejisinin Hazırlanması projeleri,
b. Sözleşme hazırlık aşamasında olan projeler kapsamında;
(1) Türkiye’nin Olay Yeri İnceleme Kapasitesinin Artırılması,
(2) Toplumsal Olaylara Müdahalede Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi projeleri,
c. Hazırlık aşamasında olan projeler kapsamında;
(1) İllerde bulunan Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Tefrişi ile Olaylara Müdahalede İhtiyaç Duyulan Teçhizatın Sağlanması,
(2) Terörle Mücadelede Kolluk Kuvvetlerinin İdari ve Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması,
(3) Jandarma Genel Komutanlığının Siber Suçlarla Mücadelede Kurumsal Kapasitesinin Artırılması,
(4) Adlî Bilimler ve İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminâl Uzmanlık Eğitimleri Projesi,
(5) Ayrımcılık ve Nefret Söylemi ile Mücadelede Kolluk Kuvvetlerinin Kapasitesinin Artırılması projeleri bulunmaktadır.
Jandarmanın şiddetin önlenmesi kapsamında kadınlara sunduğu hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmayı amaçlayan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi” 23 Temmuz 2013 tarihinde başlayarak 2013-2015 yılları arasında icra edilmiştir. Proje 23 Temmuz 2015 tarihinde sona ermiştir. Proje kapsamında; 30 ilde Koordinasyon ve Bilinçlendirme Çalıştayı düzenlenmiş, 21’i uzman eğitici olmak üzere 250 rütbeli personel eğitici olarak yetiştirilmiş ve eğitici olarak yetiştirilen personel tarafından bulundukları illerde 2.066 rütbeli personele ve 19.350 er / erbaşa eğitim verilmiştir. Ayrıca Jandarma Asayiş Timlerinde görev yapan rütbeli personele ve Jandarma eğitim kurumlarına “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” konusunda bir başvuru dokümanı olarak kullanılmak üzere 90.000 adet el kitabı hazırlanarak dağıtımı yapılmıştır.
Asayiş hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek amacıyla ihtiyaç duyulduğu takdirde vatandaşın yanına kadar giderek ifade alınması ve karakol işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla, içerisinde telsiz, bilgisayar, jeneratör, yazıcı ve mini buzdolabı gibi donanımları bulunan yol ve arazi tipi Mobil Karakol Asayiş Aracı Jandarma Genel Komutanlığı envanterine dâhil edilerek kullanıma sunulmuştur.
Genel emniyet ve asayişin sağlanması, meydana gelen olaylara müdahale edilmesi ve trafiğin düzenlenmesi maksadıyla, Asayiş Motosikletleri birliklerin kullanıma sunulmuştur.
Kış ve dağ turizminin yoğun olduğu yerlerde emniyet ve asayişin sağlanması, kaybolan şahısların bulunması, hasta ve yaralıların tahliyesi, çığ altında kalanların kurtarılması maksadıyla, Çok Maksatlı Küçük Arazi Aracı ve Kar Motosikleti birliklerin kullanımına sunulmuştur.
Jandarma Genel Komutanlığınca teröristle mücadele harekâtı yürüten daha korunaklı bina ve tesis olan yüksek güvenlikli hizmet binalarının yapımına 2009 yılında başlanılmış olup, 119 hizmet binası tamamlanmıştır.
Uluslararası eğitim / öğretim faaliyetleri kapsamında; 2015 yılında 17 Azerbaycan, iki Bangladeş, bir Gambiya, dört Kırgızistan, dört Kazakistan, üç Senegal, üç Kongo, üç Cibuti, üç Moritanya, 83 Katar, 11 Türkmenistan ve iki Afganistan uyruklu olmak üzere 12 ülkeden toplam 136 Misafir Askeri Personel (MAP)’e eğitim verilmiştir. Ayrıca bu personeller içinden Cibuti, Senegal, Kongo Cumhuriyeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti’nden 11 Subay ve bir Astsubayın katıldığı “Olay Yeri İnceleme Teknikleri ve Patlama Sonrası Olay Yerinin İncelenmesi-Farkındalık” kursu, Uluslararası Jandarma Eğitim Merkezi sorumluluğunda icra edilmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise, 11 farklı ülkeden 290 MAP’a eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Avrupa’da yükseköğretim kalitesini artırmak amacı taşıyan ve üniversiteler arasında ülkelerarası iş birliğini teşvik ederek ‘‘üniversite öğretmen ve öğrencilerinin uluslararası değişimini’’ öngören bir yüksek öğretim programı olan ERASMUS Öğrenci Değişim Programı’na, Jandarma Okullar Komutanlığı Kasım 2015’te kabul edilmiştir. Üniversitelerle öğretmen ve öğrenci değişimi koordine çalışmaları halen devam etmekte olup, 2016 yılından itibaren öğretmen değişiminin başlatılması planlanmaktadır.
“Mehmetçik İçin Vatandaşlık Eğitimi (MİVE)” projesinin tüm Kuvvet Komutanlıklarına yaygınlaştırılması kapsamında, örnek uygulama Bilecik Eğitim Alayında icra edilmiştir. Şubat 2016 celp döneminden itibaren tüm eğitim birliklerinde uygulamaya geçilmiştir.
Türkiye’nin ilk ve en büyük kamu güvenliği haberleşme projesi olan JEMUS (Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi) Telsiz sistemi; Adana, Aydın, Bursa, İstanbul, Ankara, Konya, Kastamonu ve Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı bağlısı 50 ilde tamamlanarak aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Ayrıca; Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce JEMUS telsiz altyapısından 50 ilde faydalanması maksadıyla protokol imzalanmıştır. Hali hazırda Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü birimleri ve ambulanslar telsiz haberleşmesini 50 ilde JEMUS sistemi üzerinden sağlamaktadır.Bir cevap bırakın.