Sohbet Girişi


FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

Osmanlı İmparatorluğu | Yoncam.Net


“Osmanlı” buraya yönlendirilmektedir. Diğer kullanımlar için Osmanlı (anlam ayrımı) sayfasına bakınız.
Osmanlı İmparatorluğu
Osmanlı Türkçesi: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه
Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye
↓ 17 Ocak 1299–1 Kasım 1922 ↓
Osmanlı Arması
Bayrak Arma
Slogan
دولت ابد مدت
Devlet-i Ebed-müddet[1]
Ebediyen yaşayacak devlet[2]
Ulusal marş
Reşadiye Marşı
(Padişah marşı[3], 1909-1918)
MENÜ0:00
Osmanlı Devleti Marşları

1299 ve 1683 tarihleri arasında imparatorluğun genişleme haritası (Asir, Cezayir, Fas, Hicaz, Sudan, Yemen hariç)
Başkent Söğüt/Domaniç
(1302–1326)
Bursa
(1326–1365)
Edirne
(1365–1453)
Kostantiniyye
(1453–1922)
[4][5][6]
Dil(ler) Osmanlı Türkçesi
Din Sünni İslam (Hanefilik)[7]
Yönetim Mutlak monarşi
(1299–1876)
(1878–1908)
(1920–1922)
Meşruti monarşi
(1876–1878)
(1908–1920)
PadişahaHünkar[8]Sultan[9]
– 1299–1326 (ilk) Osman Gazi
– 1444-1446,
1451-1481 Fatih Sultan Mehmed
– 1512-1520 Yavuz Sultan Selim
– 1520-1566 Kanuni Sultan Süleyman
– 1918–22 (son) Mehmed Vahdettin
Sadrazam
– 1320–31 (ilk) Alaeddin Paşa
– 1920–22 (son) Ahmed Tevfik Paşa
Yasama organı Dîvân-ı Hümâyunb[10]
(?-1876)
Meclis-i Umumî
(1876-1922)
– Üst meclis Ayan Meclisi
– Alt meclis Meclis-i Mebusan
Tarihi
– Kuruluş 17 Ocak 1299
– Fetret Devri 1402–1413
– İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 1453
– Lâle Devri 1718–1730
– Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922
Yüzölçümü
– 1683[11][12] 5.200.000 km2
– 1914[13] 1.800.000 km2
Nüfus
– 1683[11][12] 16.000.000
Yoğunluk 3.1 /km2
– 1914[13] 23.800.000
Yoğunluk 13.2 /km2
Para birimi Akçe (1327-1687), Sultani,
Kuruş (1687-1922),
Lira (1884-1922)
Öncelleri Ardılları
Anadolu Selçuklu Devleti
Bizans İmparatorluğu
Trabzon İmparatorluğu
Mora Despotluğu
Epir Despotluğu
Dobruca Prensliği
Adalar Dükalığı
Anadolu beylikleri
Bosna Krallığı
İkinci Bulgar Devleti
Sırp Despotluğu
Memlûk Sultanlığı
Macaristan Krallığı
Lezha Birliği
Hırvatistan Krallığı
Türkiye Cumhuriyeti
Yunanistan Krallığı
Mısır Sultanlığı
Bosna-Hersek
Sırbistan Krallığı
Arnavutluk Geçici Hükümeti
Romanya Krallığı
Bulgaristan Krallığı
Kıbrıs
Irak Mandası
Filistin Mandası
Fransız Cezayiri
Fransız Tunusu
Fransız Suriyesi
İtalyan Kuzey Afrikası
Günümüzdeki durumu
Günümüzde[göster]
Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi
Osmanlı topraklarında yer alan günümüz devletleri
↑ Padişah unvanı 1421’den itibaren kullanılmaya başlanmıştır.↑ Dîvân-ı Hümâyun, Padişahın danışma meclisi olarak görev yapardı.
Türkiye tarihi
TurkishEmblem.svg
Selçuklular
Büyük Selçuklu Devleti (1040–1157)
Anadolu Selçuklu Devleti (1060–1308)
Anadolu beylikleri
Osmanlı İmparatorluğu
Kuruluş dönemi (1299–1453)
Yükselme dönemi (1453–1566)
Duraklama dönemi (1566–1683)
Gerileme dönemi (1683–1792)

Dağılma dönemi (1792–1922)
Türkiye Cumhuriyeti
İstiklâl Harbi (1919–1923)
Ankara Hükûmeti
Atatürk’ün Devrimleri
Tek partili dönem (1923–1946)
Çok partili dönem (1946–günümüz)
Konuya göre
Anayasa tarih
Ekonomik tarih
Askerî tarih
Türkiye Portalı
Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti (Osmanlı Türkçesi: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه, Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, günümüz Türkçesindeki karşılığı “Büyük Osmanlı Devleti”[14][15]), 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk devletidir. Dünya tarihinin en uzun süreli imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu; Doğu Avrupa, Güneybatı Asya, Kuzey Afrika ve Atlas Okyanusu doğal sınırlarına ulaşana kadar topraklarını genişletmiştir. Ayrıca daha geniş coğrafyalarda da çeşitli başarılar göstererek[16] kısa süreli olarak Lanzarote (1585), Madeira (1617), Lundy (1627-1632)[17], Vestmann Adaları (1627-1628), Baltimore (1631)[16][18] gibi bölgeleri fethetmiş ve buralarda üsler kurarak yıldırma hareketlerinde bulunmuştur.[16]

Osmanlı İmparatorluğu’nu Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup Osman Gazi; Söğüt ve Domaniç civarında, Anadolu Selçuklu Devleti’nin obası ve kendisine uçbeyliği olarak tahsis ettiği bölgede, Selçuklu sultanı III. Alaeddin Keykubad’ın İlhanlılar tarafından İran’a götürülmesi sonucu oluşan otorite boşluğundan dolayı bağımsızlık ilan ederek 1299 yılında kurmuştur. Devlet; dördüncü padişah olan Yıldırım Bayezid’in Timur’a esir düşmesiyle Fetret Devri’ne girmiş, 11 yıl süren taht kavgalarından sonra Mehmet Çelebi, Fetret Devri’ne son vermiştir. Fatih Sultan Mehmed Konstantiniyye’yi fethederek Doğu Roma İmparatorluğu’nu sonlandırmış, bazı tarihçilere göre bu zaferle Orta Çağ’ın sona erip Yeni Çağ’ın başlamasını sağlamıştır. Ayrıca bu fetihle beraber devlet, imparatorluğa yükselmiştir.

Yavuz Sultan Selim Mısır’ı fethetmiş, halifeliğin Osmanlı Padişahlarına geçmesini sağlamış, Kanunî Orta Avrupa’da büyük ilerleme kaydetmiş ve Macar Krallığı’na son vermiştir. Avrupa’ya karşı sağlanan üstünlük, I. Ahmed ile birlikte son bulmuş, Avrupa ve Osmanlı Zitvatorok Antlaşması ile eşit duruma gelmiştir. I. Mustafa ve Genç Osman ile birlikte tahttan indirilmeler başlamış, devlet yönetimi Bağdat’ın fethedilmesini sağlayan IV. Murad’a kadar sendelemiştir. II. Mustafa zamanında ise Osmanlı ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetmiş, bu zaman diliminden itibaren reformist, yenilikçi akımlar başlamıştır. II. Mahmud isyanların baş gösterdiği Yeniçeri Ocağı’nı kapattırmış, Abdülmecid Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nı ilan etmiş, II. Abdülhamid Meşrutiyet (1876-78) ilan edip 33 yıl tahtta kalmıştır.

I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinden sonraki dönemde imzalanan antlaşmaların ardından, Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Sevr Antlaşması ve Anadolu’nun işgaline karşı başlayan Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve sonrasında saltanatın kaldırılması ile birlikte son padişah Mehmed Vahdettin İstanbul’u terk etmek zorunda kalmış ve Osmanlı İmparatorluğu son bulmuştur. Bu gelişmeleri takiben Atatürk ve Büyük Millet Meclisince, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından kapsadığı alanda pek çok devlet ortaya çıkmış olmakla birlikte Arnold Joseph Toynbee gibi bazı tarihçilere göre Osmanlı İmparatorluğu’nun tek ardıl devleti Türkiye Cumhuriyeti’dir.[19]Bir cevap bırakın.